o proceduri

Procedura je moj lični blog na kom ostavljam zapise, pesme, dnevnički materijal, fotografije i sav ostali talog koji proizvodi jedan, u suštini, dosadan i konvencionalan život.

Procedura je, takođe, i filter internetskog đubreta, svojevrstan izbor iz pene dana kojom nas informatički cunami svakodnevno preplavljuje.

Procedura je blog sličan svim ostalim ličnim blogovima koje možete pronaći na netu. Ti blogovi liče na male poštanske pretince u koje svako može da zaviri, vidi da li ima nešto za njega, uzme to, pa čak i da ostavi poruku.

Procedura nosi podnaslov Funkcionalnost. Paradoks. Smrt. koji krajnje jeftinom simbolikom opisuje životni ciklus, pritom namerno preskačući doba detinjstva i buntovničke mladosti jer se ona ne mogu tutnuti u ovo površno i, nadasve, pojednostavljeno objašnjenje komplikovane pojave kao što je život.

Procedura je, konačno, nevažna pojava, a ne radi čak ni kao gorivo taštine. Potpuno neupotrebljiva stvar. Baš kao i njen autor. Paradoksalna situacija.