HOKI (1)

1.
Onaj koji traži, neće pronaći.

Hoki je plivao u skoro potpunom mraku hladnog okeanskog ponora. Imao je dvadeset godina. On to, naravno, nije mogao znati. Njegov život je bio jedno neprekinuto sad. Jedan intenzivni trenutak bivstvovanja – hranjenja, razmnožavanja i pražnjenja. Velikim crnim očima posmatrao je pokrete tela miliona njegovih bezrepih rođaka koji su plivali uz njega. Njihove modre senke prekrivale su okeansko dno. Njihov sablasni, nečujni šum, damarao je tamom. Klizili su niz struju u potrazi za hranom.

Kružili su oko biljaka i rastinja, brzinski ih brsteći i nastavljajući dalje. Grupna svest ih je vodila kroz život čiji je svaki otkucaj srca značio novo rođenje. Istovremeni mir i nespokoj treperio je u njihovim čulima kao perpetuum mobile opstanka. Kao keltski beskrajni čvor. Čvor koji će uskoro biti grubo presečen i razvezan.

Hoki i milijardu njegovih klonova nađoše se u jatu sitnih lignji i poče pokolj. Nevidljive bombe mastila, koje su lignje ispaljivale, stapale su se sa tamom okeana, čineći ceo genocid još mračnijim. Divlji ples proždiranja i smrti uravnoteži prirodu. Sit i umoran, Hoki se spusti dublje ka dnu. Klonovi pođoše za njim kao siloviti plimni talas. Bio im je potreban odmor.

Odjednom, Hoki oseti da rubovi njegovog jata implodiraju ka središtu. Milioni riba se u fraktalnim obrascima izvrnu oko svojih osa panično bežeći od oblaka morskog peska koji se uzdizao iza njih. Tutnjava koja ih je terala napred napregnu njihove sićušne nervne sisteme do pucanja. Creva počeše da im se prazne u instiktivnoj nameri da postanu lakši i brži. Okean postade uzak i skučen.

Hokija nešto sustignu i prevrnu u zagušujućem crnilu i on izgubi orijentaciju.
Poslednje što je video u svom životu bili su zraci sunca koji su se probijali kroz površinu okeana. Kada su ribari istovarili plen iz mreže, Hokijevo srce je prestalo da kuca.

Prekrio ga je led i večna tama.

2 thoughts on “HOKI (1)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *