moderno doba

sport i politika
su kao video
igre
njihovi protagonisti
sportisti i političari
kreću se u pikselima
od televizora
do teleteksta
sa rezultatima
kladionica
mi
ostali
hodajuće smo
ili sedeće
ili usnule
reklame
koje svoje snažne
poruke
dele međ
istim takvim
reklamama
koje reklamiraju
same sebe
u svetu koji
je zadovoljan
sobom
u dobu koje je
prevazišlo
svet
i sad se širi
i šepuri
toliko nesputano
i slobodno
da je to
nepodnošljivo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *