glič

slika stane
nestane tona
likovi u kadru
u pola koraka
nap-naz
nap-naz
onda polako
ton krene
i korak
mada još uvek
nesiguran
oštećena traka
greška
u kompresiji
ožiljak na
mozgu
zatamnjenje
onda rez
na sivo more
i ptice
neki klavir
pena valova
odtamnjenje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *