Iz molusijskog “Udžbenika konformizma”

To što po prirodi postoje diskretna pojedinačna bića, to je, doduše, žalostan defekt kreature, i verovatno nikad nećemo biti kadri da ga ukinemo. Ali nema razloga da se očajava zbog toga. Pojedinačna bića nisu pukotine u našem totalnom sistemu, kao što ni rupe u situ nisu pukotine u situ. Mada se ne sastoje od materijala sita, one ipak funksionišu kao delovi sita, čak kao njegovi najvažniji delovi. A da postignu bilo šta što im ne bi diktirala veličina, materijal i oblik sita — za to one jesu i ostaju nesposobne.