Symposion

Novi broj časopisa/magazina/književnog lista/literarnog almanaha – Symposion je izašao!

Nekada davno kada Mađari u Mađarskoj i Mađari u Rumuniji nisu imali gde da objave i čitaju svoje tekstove i tekstove drugara disidenata (unutrašnjih i spoljnih, podjednako), časopis Symposion je bio to ostrvo slobode na koje su se nasukavali brodolomnici sovjetskog tankera propasti.

Danas, kada teška šapa ruskog medveda polako pada na Srbiju, preteći da građane ove zemlje porobi u jednoj mešavini čvrste ruke i komandnog kapitala (tako se završavaju SVE finansijske krize), Symposion je ponovo među nama i pruža nam poziv i beg u jedinomoguću stvarnost koja će nas učiniti normalnim i zdravim ljudima – u stvarnost kreativnosti.

Urednik Jedan od urednika Symposiona i moj drug :) Antal Geza, bio je toliko ljubazan da mi pokloni primerak više nego impresivnog dvobroja 56 – 57, koji se opravdano ponosno širi na formatu A6 A3 i preko 100 strana odličnih priča i stripova. Kvalitet hartije i štampe u stopu prati kvalitet radova. Geza me je pozvao da za sledeći broj Symposiona napišem nešto na temu automobila, olupina… automobilske civilizacije. I hoću! I hvala!

Tematika ovog broja, nad kojim su noći i noći probdeli Sirbik Attila (CEO) i Damir Rijovič Originalov – DRO (layout) brinući se da sve bude baš kako je Attila zamislio, je: zločin – nevinost – smrad – miris (strip). Dakle, svaku priču, esej ili pesmu prati strip, kolaž ili neka vrsta grafičkog izraza a sve ih objedinjuje zajednička tema.

Predgovor je napisao Aleksandar Zograf, tekstove su potpisali Dušan Vasić, Rimóczi László, Fábián Elza, Jódal Kálmán, Antal Géza, Orcsik Roland, Lengzel Zoltán, Srđan V. Tešin, Neven Ušumović, Sirbik Attila, Ivan Volarič Feo, Aaron Blumm i Terék Anna, a stripove (art) su proizveli Emil Kadirić, Kanyó Ervin, Daniela Mamužić, Miroslav Lazendić – drGnoj, Damir Rijovič Originalov DRO, Torok Melinda, Utcai Dávid, Sinkovics Ede, Ricz Géza, Antal László, Simon Bogojević – Narath, Damir Šmit, Zabos Csaba i Lázár Tibor.

Još da kažem da su svi tekstovi u Symposionu odštampani na oba jezika (mađarskom i srpsko-hrvatskom).

dsc01410 Antal Geza - Čekajući Mihajlovića

Damir Rijovič Originalov - DRO (art - Čekajući Mihajlovića) predlog za držanje

Korisni podaci:

sirbikster (et) gmail (com)
www.symposion-line.eu

One thought on “Symposion”

  1. Možeš i to A6 slobodno da precrtaš, pošto je kod papira takav slučaj, da što je veći format, to je brojka iza manja. U konkretnom slučaju se radi o formatu A3. Javljam ti se sa Šmidovog kompa, pozdrav
    Geza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *