couch surfing life

znaš
nisam ti rekao
iznad mog kreveta
u dečijoj sobi
ispisao sam grafit
anywhere I’m gonna lay my head
I will call my home
znam
nezrelo je to
sakriti se pod taj šator
tražiti vina
i biti tih
znaš
ljudi
ophrvani planovima
zauzeti svijanjem gnezda
zaboravljaju olako
zabrinuti
fokusirani
znam
sve su to
spojeni sudovi
koji pune groblja
čekaj
otkud taj jebeni strah
odjednom
čitav konvoj tereta
led koji mrvi splavove
reka kojoj se niko ne prepušta
znam
sve sam to ja dovukao
čak i paučinu i prašinu
tricu i kučinu
ništa nisam naučio
već sam nasmejan ponovo
u klupu seo
znaš
nisam ti rekao
da
u stvari rekao sam
ali je kauč progutao
reči

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *